Viešoji įstaiga „Edukacijos ambasadoriai“ įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Verslumo HUB‘as SIEKSNIS“. Per dvejus projekto metus 5 jauno verslo atstovai, kurie savo verslą yra įregistravę ne daugiau kaip 2 metus, turės galimybę sustiprinti verslumo gebėjimus ir užmegzti ryšius. Jie mažiausiai vienerius metus nemokamai galės naudotis verslumo HUB‘o „SIEKSNIS“ paslaugomis.

HUB‘e (bendradarbystės centre) jiems skirta kompiuterizuota biuro vieta, teikiamos nemokamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo konsultacijos, praktinės mentorių sesijos, organizuojamos verslo plėtros dirbtuvės, pardavimų skatinimo bei rinkodaros konsultacijos, kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. Projekto metu kartu su projekto vykdytojais dirbs 2 savanoriai, kurie stiprins savo verslumo bei verslo administravimo gebėjimus, tuo pačiu pasiūlydami savo idėjas jauno verslo iniciatyvoms ir jų įgyvendinimui. Verslo administravimo pagalbą teiks pareiškėjo ir partnerio atstovai, o didelę verslo patirtį turintys verslo atstovai ir profesionalūs verslo konsultantai HUB‘o dalyvius konsultuos visais verslo ugdymo klausimais.

Nuo šių metų pradžios verslumo erdvėje, kuri įsikūrusi Vydūno g. 12, Mažeikiuose, jau 3 projekto dalyviai naudojasi visu verslo paketu ir ugdo savo verslumą. Jie su projektą  įgyvendinančia institucija yra pasirašę sutartis vieneriems metams. Jų veiklos skirtingos, todėl konsultacinė bei verslo administravimo pagalba yra labiau individuali. Tačiau bendradarbystė visiems padeda dalintis patirtimi, informacija ir kontaktais.

HUB‘o dalyviams ir kitiems mažeikiškiams, pradėjusiems savo verslą ar savarankišką veiklą,  jau buvo organizuoti du vieši renginiai. Tai seminaras „Kaip sukurti ir išlaikyti vertybes versle“ bei verslo dirbtuvės „Socialinė komunikacija tavo veiklai“. Informacijos apie kitus planuojamus renginius ir iniciatyvas ieškokite Facebook paskyroje „Verslumo erdvė Mažeikiuose“ https://www.facebook.com/verslumoerdve/. Taip pat galite skambinti tel. 8 682 46 099 arba atvykti į verslumo erdvę, adresu: Vydūno g. 12, Mažeikiai. Visi renginiai nemokami. Kviečiami visi turintys verslo idėjų, galvojantys apie verslą ar planuojantys savarankišką veiklą.

Projektas yra Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (VVG) inicijuota priemonė vietos plėtros strategijoms įgyvendinti. Toks projektas Mažeikiuose yra pirmas, tad tikimasi, kad jauniems verslams jis padės sustiprėti, atrasti savo klientą ir konkuruoti rinkoje.

Nuorodą į originalų straipsnį.